[Lĩnh vực trưng bày 𝐇𝐂𝐌𝐂 𝐅𝐨𝐨𝐝𝐞𝐱 𝟐𝟎𝟐𝟒] Phụ gia thực phẩm – Preservative in Food processing

15/04/2024 hcmcfoodex
[Lĩnh vực trưng bày 𝐇𝐂𝐌𝐂 𝐅𝐨𝐨𝐝𝐞𝐱 𝟐𝟎𝟐𝟒]
Phụ gia thực phẩm – Preservative in Food processing
Là phần không thể thiếu phát triển chế biến đóng gói thực phẩm.
Quy mô thị trường phụ gia thực phẩm ước tính đạt 141 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến ​​sẽ đạt 167,88 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 3,55% trong giai đoạn dự báo (2024-2029)
Tính đa chức năng của phụ gia thực phẩm đã thúc đẩy sự mong muốn của các công ty thực phẩm và thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường. Ngoài ra, việc tiêu thụ thực phẩm và đồ uống có chất lượng bền vững với sự hấp dẫn về thị giác và hương vị được cải thiện sẽ tăng lên, đồng thời nhu cầu về phụ gia thực phẩm được cho là sẽ thúc đẩy thị trường.
Source: https://www.mordorintelligence.com/vi/industry-reports/global-food-additives-market-industry
𝐇𝐂𝐌𝐂 𝐅𝐨𝐨𝐝𝐞𝐱 𝟐𝟎𝟐𝟒 hân hạnh là triển lãm quy tụ các doanh nghiệp và đối tác mua hàng quốc tế hàng đầu tại Việt Nam.
‼️ Đăng ký ngay để nhận ưu đãi có hạn ‼️
𝐇𝐂𝐌𝐂 𝐅𝐨𝐨𝐝𝐞𝐱 𝟐𝟎𝟐𝟒 tại 𝐒𝐄𝐂𝐂 𝟕𝟗𝟗 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐋𝐢𝐧𝐡, 𝐐𝟕, 𝐓𝐏𝐇𝐂𝐌⏰ 𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄: 09h00-17h00 hàng ngày từ 15-18/05/2024
‼️ Tìm hiểu thêm tại https://hcmcfoodex.com/
‼️ Liên hệ đăng ký: 0913056968 [(Mrs. Quỳnh Hương)]

Bình luận