Hội thảo

Thời gian Hội thảo chuyên đề
13:30 – 16:00
Ngày 15/05/2024
Hội thảo chuyên đề “Hội nghị tập huấn chất lượng bao bì chứa đựng thực phẩm đáp ứng yêu cầu VSATTP thị trường nội địa và xuất khẩu”

Địa điểm: Sân khấu chính

Đơn vị phụ trách: ITPC (Phòng HL + Phòng TM + CIS)

Đơn vị phối hợp: FFA, Eurofins

14:00 – 16h30
Ngày 15/05/2024
Kết nối giao thương với các nhà mua hàng nội địa và quốc tế

(Dành cho các đơn vị triển lãm (theo lịch hẹn)

Địa điểm: Tại khu VIP Lounge

09:30 – 11:30
Ngày 17/05/2024
Hội thảo: “Bức Phá Tăng Trưởng Thị Trường Xuất Khẩu Toàn Cầu cùng Amazon”

Địa điểm: Sân khấu chính

Đơn vị phối hợp: Amazon

14:00 – 16:00
Ngày 17/05/2024
Hội thảo: Những điểm mới trong xuất khẩu hàng hóa toàn cầu thông qua thương mại điện tử B2b – Alibaba.com

Địa điểm: Sân khấu chính

Đơn vị phụ trách: ITPC (Phòng TM)

Đơn vị phối hợp: Alibaba Group.

Bình luận