Hội thảo

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

“CHIẾN LƯỢC VÀ THÁCH THỨC CHO DOANH NGHIỆP NGÀNH LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

KHI THAM GIA VÀO THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU”

(trong khuôn khổ FOODEX 2023)

o Thời gian: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30, Thứ Tư, ngày 28 tháng 6 năm 2023

o Địa điểm: Hội trường Lầu 2 – SECC 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TPHCM

Thời gian Nội dung chương trình Diễn giả / Phụ trách
13:00 – 13:30

30’

Đón tiếp đại biểu Ban Tổ chức
13:30 – 13:35

05’

Giới thiệu đại biểu MC
13:35 – 13:55

20’

Phát biểu khai mạc FFA / ITPC
13:55 – 14:55

60’

Hàng rào kỹ thuật của một số thị trường nhập khẩu nông sản thực phẩm Bà. Nguyễn Thị Chân

– Trưởng phòng Thực phẩm, Công ty TÜV SÜD Việt Nam

14:55 – 15:55

60’

Kiến tạo lực đẩy tăng trưởng từ bên trong cho Doanh nghiệp SMEs ngành lương thực thực phẩm ThS. David Tan Nguyen

– Chủ tịch BrainGroup, Giám Đốc chiến lược BrainMark Vietnam

15:55 – 16:30

30’

Trao đổi, giải đáp thắc mắc TÜV SÜD Vietnam BrainMark Vietnam
16:30 Kết thúc hội thảo  MC

 

Một số lưu ý về nội dung cần bổ sung:

o Thực trạng xuất khẩu của VN (Ví dụ: khó khăn về hàng rào kỹ thuật)

o Một số yêu cầu tiêu biểu của các thị trường lớn

o Các nội dung cơ bản, hồ sơ cần chuẩn bị để XK

o Chiến lược Sản phẩm – Sales – Marketing

o Quy trình quản lý

o Đánh giá hiệu quả, hệ thống BSC – KPI

Bình luận