[Lĩnh vực trưng bày 𝐇𝐂𝐌𝐂 𝐅𝐨𝐨𝐝𝐞𝐱 𝟐𝟎𝟐𝟒] Thiết bị – Công nghệ Nhà bếp thông minh – Smart kitchen appliances and utensils

09/04/2024 hcmcfoodex
[Lĩnh vực trưng bày 𝐇𝐂𝐌𝐂 𝐅𝐨𝐨𝐝𝐞𝐱 𝟐𝟎𝟐𝟒]
Thiết bị – Công nghệ Nhà bếp thông minh
Smart kitchen appliances and utensils
Quy mô Thị trường Thiết bị Nhà bếp Thương mại ước tính đạt 86,74 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến ​​sẽ đạt 124,03 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 7,41% trong giai đoạn dự báo (2024-2029). Source: mordorintelligence
𝐇𝐂𝐌𝐂 𝐅𝐨𝐨𝐝𝐞𝐱 𝟐𝟎𝟐𝟒 hân hạnh là triển lãm quy tụ các doanh nghiệp và đối tác mua hàng quốc tế mảng Thiết bị – Công nghệ Nhà bếp thông minh hàng đầu tại Việt Nam.
‼️ Đăng ký ngay để nhận ưu đãi có hạn ‼️
𝐇𝐂𝐌𝐂 𝐅𝐨𝐨𝐝𝐞𝐱 𝟐𝟎𝟐𝟒 tại 𝐒𝐄𝐂𝐂 𝟕𝟗𝟗 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐋𝐢𝐧𝐡, 𝐐𝟕, 𝐓𝐏𝐇𝐂𝐌⏰ 𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄: 09h00-17h00 hàng ngày từ 15-18/05/2024
‼️ Tìm hiểu thêm tại https://hcmcfoodex.com/
‼️ Liên hệ đăng ký: 0913056968 [(Mrs. Quỳnh Hương)]

Bình luận