Một số thay đổi trong kiểm soát thực phẩm Việt Nam vào EU

13/06/2023 HCMC foodex
Thông báo về thay đổi trong kiểm soát thực phẩm Việt Nam vào EU - Ảnh 1.

Tần suất kiểm tra sản phẩm mì ăn liền có chứa gia vị/bột nêm hoặc nước sốt từ Việt Nam tại Điểm 1, Phụ lục II của Quy định thực thi (EU) 2019/1793 được hủy bỏ và chuyển sang Phụ lục I của Quy định với tần suất kiểm tra được đặt ở mức 20% các lô hàng mì ăn liền vào Liên minh châu Âu

Văn phòng SPS Việt Nam nhận được thông báo từ Ban thư ký Ủy ban SPS/WTO số G/SPS/N/EU/641 ngày 09/6/2023 của Liên minh châu Âu thông báo Quy định thực thi số (EU) 2023/1110 ngày 06/6/2023 sửa đổi Quy định (EU) 2019/1793 về việc tạm thời tăng cường kiểm soát chính thức và các biện pháp khẩn cấp quản lý việc đưa một số hàng hóa nhất định từ một số nước thứ ba vào Liên minh thực hiện Quy định (EU) 2017/625 và (EC) số 178/2002 của Nghị viện châu Âu và của Hội đồng.

Theo đó, đối với sản phẩm mì ăn liền có chứa gia vị/bột nêm hoặc nước sốt từ Việt Nam (đã phải chịu mức độ kiểm soát chính thức gia tăng và các điều kiện đặc biệt khi gia nhập Liên minh do nguy cơ nhiễm ethylene oxide kể từ tháng 12/2021), các biện pháp kiểm soát chính thức được thực hiện bởi các quốc gia thành viên cho thấy những tiến bộ trong việc tuân thủ các yêu cầu liên quan được quy định trong pháp luật của Liên minh. Kết quả của những biện pháp kiểm soát đó cung cấp bằng chứng rằng việc đưa những thực phẩm đó vào Liên minh châu Âu không tạo ra rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe con người.

Do đó, không cần thiết phải tiếp tục quy định rằng mỗi lô hàng phải được kèm theo một giấy chứng nhận chính thức nêu rõ rằng tất cả các kết quả lấy mẫu và phân tích cho thấy tuân thủ Quy định (EC) số 396/2005. Đồng thời, các quốc gia thành viên nên tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát chính thức để đảm bảo rằng mức độ tuân thủ hiện tại sẽ được duy trì. Tần suất kiểm tra sản phẩm mì ăn liền có chứa gia vị/bột nêm hoặc nước sốt từ Việt Nam tại Điểm 1, Phụ lục II của Quy định thực thi (EU) 2019/1793 được hủy bỏ và chuyển sang Phụ lục I của Quy định với tần suất kiểm tra được đặt ở mức 20% các lô hàng mì ăn liền vào Liên minh châu Âu.

Có 3 sản phẩm tiếp tục phải chịu biện pháp kiểm soát chính thức, bao gồm ớt chuông, đậu bắp và quả thanh long. Cụ thể, ớt chuông tần suất kiểm tra được đặt ở mức 50%; đậu bắp tần suất kiểm tra được đặt ở mức 50%; quả thanh long là 20%.

Bình luận