Đưa vào sử dụng hệ thống quản trị an toàn thực phẩm tại Việt Nam

04/05/2024 HCMC foodex

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phối hợp với Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) tổ chức Lễ công bố hệ thống quản trị an toàn thực phẩm tại Việt Nam thuộc dự án ODA “Củng cố và thiết lập hệ thống quản trị an toàn thực phẩm tại Việt Nam”.

Đưa vào sử dụng hệ thống quản trị an toàn thực phẩm tại Việt NamLãnh đạo Bộ An toàn thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc bàn giao tượng trưng hệ thống quản trị an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Ảnh: VFA

PGS.TS Nguyễn Thanh Phong – Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm “Xây dựng hệ thống thông tin an toàn thực phẩm thống nhất cho cả nước. Hệ thống này sẽ quản lý dữ liệu tập trung, cập nhật theo thời gian thực, phân loại và công bố thông tin về an toàn thực phẩm, giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin về nguồn gốc xuất xứ và sản phẩm an toàn”, Cục An toàn thực phẩm đã phối hợp với MFDS xây dựng nội dung dự án “Củng cố và thiết lập hệ thống quản trị an toàn thực phẩm tại Việt Nam” và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương dự án.

Tiếp theo đó, Văn kiện dự án đã được lãnh đạo Bộ Y tế phê duyệt để triển khai chính thức. Hệ thống này sẽ quản lý dữ liệu tập trung, cập nhật theo thời gian thực, phân loại và công bố thông tin về an toàn thực phẩm, giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin về nguồn gốc xuất xứ và sản phẩm an toàn.

Đến nay, dự án này đã hoàn thành giai đoạn triển khai bốn năm từ năm 2020 đến năm 2023. Hệ thống quản trị an toàn thực phẩm đã được xây dựng bao gồm 5 hợp phần: Hệ thống báo cáo an toàn thực phẩm trực tuyến từ cấp phường/xã lên cấp quận/huyện lên cấp tỉnh/thành phố và tổng hợp tại cấp trung ương; Hệ thống Trang web Cổng thông tin an toàn thực phẩm; Hệ thống quản lý thực phẩm Việt Nam; Hệ thống quản lý thông tin các phòng kiểm nghiệm; Hệ thống web mobile.

Hệ thống được Bộ Quốc phòng và Tập đoàn FPT (đơn vị kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin độc lập do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép) thực hiện đánh giá và xác nhận là đảm bảo an toàn thông tin, đã sẵn sàng để chính thức đưa vào sử dụng.

Bình luận