[Lĩnh vực trưng bày 𝐇𝐂𝐌𝐂 𝐅𝐨𝐨𝐝𝐞𝐱 𝟐𝟎𝟐𝟒] Thiết bị – Công nghệ bảo quản, đóng gói thực phẩm – Preserving food & foodstuff technology

04/04/2024 hcmcfoodex
[Lĩnh vực trưng bày 𝐇𝐂𝐌𝐂 𝐅𝐨𝐨𝐝𝐞𝐱 𝟐𝟎𝟐𝟒]
Thiết bị – Công nghệ bảo quản, đóng gói thực phẩm
Preserving food & foodstuff technology
Thị trường đóng gói thực phẩm toàn cầu được dự đoán sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 6,12% trong giai đoạn dự báo (2020 – 2025). Đóng gói – bảo quản thực phẩm là một công cụ quan trọng để cải thiện việc cung cấp, phân phối thực phẩm – nông sản trong và ngoài nước.
𝐇𝐂𝐌𝐂 𝐅𝐨𝐨𝐝𝐞𝐱 𝟐𝟎𝟐𝟒 là triển lãm quy tụ các doanh nghiệp và đối tác mua hàng quốc tế mảng bảo quản – đóng gói thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam.
‼️ Đăng ký ngay để nhận ưu đãi có hạn ‼️
𝐇𝐂𝐌𝐂 𝐅𝐨𝐨𝐝𝐞𝐱 𝟐𝟎𝟐𝟒 tại 𝐒𝐄𝐂𝐂 𝟕𝟗𝟗 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐋𝐢𝐧𝐡, 𝐐𝟕, 𝐓𝐏𝐇𝐂𝐌⏰ 𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄: 09h00-17h00 hàng ngày từ 15-18/05/2024
‼️ Tìm hiểu thêm tại https://hcmcfoodex.com/
‼️ Liên hệ đăng ký: 0913056968 [(Mrs. Quỳnh Hương)]

Bình luận