Cục Quản lý thị trường Kiên Giang thực hiện kiểm tra cao điểm tháng an toàn thực phẩm năm 2023

19/05/2023 HCMC foodex

Hiện nay, vấn đề an ninh, an toàn thực phẩm đang nhận được quan tâm của toàn xã hội. Nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, hành động, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm và thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, Cục QLTT Kiên Giang đã xây dựng danh sách kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương vào kế hoạch định kỳ năm 2023 của Cục, thực hiện vào cao điểm tháng hành động an toàn thực phẩm. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Tổng Cục Quản lý thị trường (QLTT) về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Cục QLTT Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 344/QĐ-QLTTKG ngày 21/4/2023 ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề về thực phẩm của Cục QLTT Kiên Giang thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 và tiếp tục ban hành công văn số 375/QLTTKG-NVTH ngày 27/4/2023 về việc tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Kết quả thực hiện kiểm tra theo kế hoạch định kỳ, chuyên đề và đột xuất đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm từ ngày 15/4 – 15/5/2023, Cục QLTT Kiên Giang đã tiến hành kiểm tra 50 vụ, phát hiện 06 vụ vi phạm về hành vi trực tiếp đưa tạp chất vào thủy sản (tôm sú nguyên liệu), không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định; Phạt tiền 28.500.000 đồng. Bên cạnh đó, Cục cử công chức tham gia phối hợp với lực lượng chức năng tuyến huyện, tỉnh kiểm tra 244 vụ, phát hiện 05 cơ sở vi phạm, buộc tiêu hủy 14,16kg thực phẩm hết hạn sử dụng, còn lại nhắc nhở, buộc làm cam kết đối với một số cơ sở.

Hình ảnh kiểm tra thực tế một số hàng hóa, cơ sở kinh doanh thực phẩm của các Đội QLTT trong tháng cao điểm an toàn thực phẩm

 

Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được xem là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, trong thời gian tới, Cục QLTT Kiên Giang chú trọng kiểm tra, giám sát việc vận chuyển, kinh doanh thực phẩm nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn, …; tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Bình luận