CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHẢI HOÀN

30/06/2023 HCMC foodex

Nước mắm Khải Hoàn ra đời từ năm 1976 với 12 thùng ủ chượp. Đến năm 2007, Công ty Cổ phần Thương mại Khải Hoàn được ra đời với gần 900 thùng ủ chượp với sản lượng hàng năm từ 4 đến 6 triệu lít nước mắm. Khải Hoàn sở hữu 24 chiếc tàu đánh bắt cá các loại. Quy trình sản xuất được kiểm soát chặt sẽ từ đánh bắt cá đên thành phẩm theo HACCP và ISO 22000.

Bình luận