Họp báo

Chương trình dự kiến: Họp báo Triển lãm Quốc tế Ngành Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh 2022 (HCMC FOODEX 2022)

Tổ chức bởi:
Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC)
Hội Lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (FFA)

+ Thời gian: Từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30, Thứ Năm, ngày 22 tháng 09 năm 2022
+ Địa điểm: Trung tâm báo chí Thành phố Hồ Chí Minh
255 Trần Hưng Đạo , Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Thời gian Nội dung chương trình
08:30 – 09:00 Đón tiếp đại biểu
09:00 – 09:30 Giới thiệu đại biểu
09:10 – 09:15 Trình chiếu video giới thiệu HCMC FOODEX 2022
09:15 – 09:25 Giới thiệu chung về Trên lãm quốc tế HCMC FOODEX 2022
09:25 – 09:35 Tình hình phát triển ngành LTTP Việt Nam hiện nay

Cơ hội và thách thức trong bối cảnh mới

09:35 – 09:40 Bài phát biểu của đại diện Ban Quản lý An toàn Thực Phẩm
09:40 – 09:45 Bài phát biểu của đại diện Nhà tài trợ
09:45 – 10:30 Trao đổi, giải đáp thắc mắc
10:30 Kết thúc họp báo

Bình luận