Press Conference

Chương trình dự kiến: Họp báo Triển lãm Quốc tế Ngành Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh 2022 (HCMC FOODEX 2022)

Tổ chức bởi Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC)
Hội Lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (FFA)

+ Thời gian: Từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30, Thứ Năm, ngày 22 tháng 09 năm 2022
+ Địa điểm: Trung tâm báo chí Thành phố Hồ Chí Minh
255 Trần Hưng Đạo , Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Thời gian Nội dung chương trình
08:30 – 09:00 Đón tiếp đại biểu
09:00 – 09:30 Giới thiệu đại biểu
09:10 – 09:15 Trình chiếu video giới thiệu HCMC FOODEX 2022
09:15 – 09:25 Giới thiệu chung về Trên lãm quốc tế HCMC FOODEX 2022
09:25 – 09:35 Tình hình phát triển ngành LTTP Việt Nam hiện nay

Cơ hội và thách thức trong bối cảnh mới

09:35 – 09:40 Bài phát biểu của đại diện Ban Quản lý An toàn Thực Phẩm
09:40 – 09:45 Bài phát biểu của đại diện Nhà tài trợ
09:45 – 10:30 Trao đổi, giải đáp thắc mắc
10:30 Kết thúc họp báo

Comment