Press Conference

PRESS CONFERENCE OF HO CHI MINH CITY INTERNATIONAL EXHIBITION OF FOOD & BEVERAGES II – 2023 (HCMC FOODEX 2023)

Hosting Organization: Investment and Trade Promotion Center of Ho Chi Minh City (ITPC) Co-Organizers: Food and Foodstuff Association of Ho Chi Minh City (FFA)

+Time: 8:30-10:30, 19/05/2023

+Venue: 92-96 Nguyen Hue Str., Ben Nghe Ward, District 1, HCMC

Thời gian Nội dung chương trình
08:30 – 09:00 Đón tiếp đại biểu
09:00 – 09:30 Giới thiệu đại biểu
09:10 – 09:15 Trình chiếu video giới thiệu HCMC FOODEX 2022
09:15 – 09:25 Giới thiệu chung về Trên lãm quốc tế HCMC FOODEX 2022
09:25 – 09:35 Tình hình phát triển ngành LTTP Việt Nam hiện nay

Cơ hội và thách thức trong bối cảnh mới

09:35 – 09:40 Bài phát biểu của đại diện Ban Quản lý An toàn Thực Phẩm
09:40 – 09:45 Bài phát biểu của đại diện Nhà tài trợ
09:45 – 10:30 Trao đổi, giải đáp thắc mắc
10:30 Kết thúc họp báo

Comment