Culinary performances

INTERNATIONAL EXHIBITION OF FOOD INDUSTRY IN HO CHI MINH CITY
3rd TIME 2024 – HCMC FOODEX 2024

Organized by: City Trade and Investment Promotion Center. Ho Chi Minh (ITPC)

     Ho Chi Minh City Food Association (FFA)

09:30 – 11:30

Trình diễn ẩm thực bánh ngọt

Địa điểm: Sân khấu chính SECC

Đơn vị phụ trách: ITPC (Phòng TM)

Đơn vị phối hợp: Công ty TNHH Tân Nhất Hương

Comment